Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

12 December 2023, kl. 11:00, Piteå

Samverkansmöte med Piteå Kommunföretag AB och Umeå Universitet

Välkommen till samverkansmöte för PIKAB Bolagen och Umeå Universitet

Välkommen till ett spännande samverkansmöte mellan PIKAB bolagen och Umeå Universitet. Mötet är en möjlighet för oss att utforska och diskutera närmare samarbete och partnerskap mellan näringslivet och akademin.

Vad du kan förvänta dig:

  • Välkomna och introduktion: Mötet kommer att inledas med en kort presentation av PIKAB bolagen och Umeå Universitet. Du får även en översikt över dagens program och ämnen.
  • Presentation av samarbetsmöjligheter: Representanter från Umeå Universitet kommer att presentera olika samverkansmöjligheter på både student- och forskarnivå. Vi kommer att diskutera allt från praktikplatser och examensarbeten till forskningsprojekt och innovationssamarbeten.
  • Dialog och idéutbyte: Vi uppmuntrar till öppen dialog där du är välkommen att dela dina tankar och idéer om samarbetet mellan PIKAB bolagen och Umeå Universitet. Din input är värdefull för oss.
  • Nästa steg och avslutning: Vi kommer att summera diskussionen och identifiera nästa steg för att påbörja vårt samarbete. Mötet avslutas med ett stort tack till alla deltagare för ert engagemang och närvaro.

Vi ser fram emot en givande och inspirerande diskussion om hur vi tillsammans kan forma framtiden genom samarbete och innovation.

Arrangeras av

Campus Piteå, Umeå Universitet, PIKAB

Datum

Datum

Plats

Acusticum